برای دیدن نمونه های جدید کلیک کنید

تندیس ، لوح تقدیر، تقدیرنامه لوحیران

وب سایت اصلی لوحیران

 

متن تقدیرنامه درسی

  تعدادی متن برای تقدیرنامه درسی در ادامه آمده است. 

 

L01 - متن تقدیرنامه درسی (طرح پیوند کانون - مدرسه)

بسمه تعالی

پيک خوش خبر آواز سرداد و خبرآورد از پيوندي نو
پيوندي بين کانون و مدرسه

و دست هاي مدرسه در دست هاي کانون گره خورد تا غنچه هاي دبستاني در سايه بازي و سرگرمي، شعر خواني و قصه گويي، فيلم و نمايش، رقابت و مسابقه، نقاشي وسفالگري و غيره علم بياموزند.

سرکار خانم ..........

بدين وسيله از زحمات بي دريغ و دلسوزانه شما دراجراي طرح کانون - مدرسه کمال تقدير و تشکر به عمل آمده و توفيق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاريم .

مديرآموزش و پرورش شهرستان ..........

L02 - متن تقدیرنامه درسی (نمايشگاه دستاوردهاي دانشجويي)

بسمه تعالي
 

دانشجوي عزيز .......... رشته ..........

چشمانت آسماني است (صاف) نه ابرآلود،
دلت غنچه اي است در (شگفتن) نه درتنگه،
قلبت دريايي است در(عمق) نه درکف،
تو فراتر از آني که باطبيعت درترازوي مقايسه درآيي،
تو آغازي، شروع يک خط، ادامه ي يک راه،
ادامه يک خط تابي نهايت، تو هماني که ديگر مسافران پشت سرت هستند .
در این مقطع حساس، از رهنمون بزرگان بی بهره نباش،
چون عقاب باش درتيز پروازي و تيزبیني، سرو باش اما با ثمر و سايه گستر فراتر از ميز دانشگاه بنشین تو خلیفه خدايي .....
حضور سبز شما فرهیخته دانشجوي گرامي را در نمايشگاه دستاوردهاي دانشجويي پاس مي داريم.

معاونت هماهنگي و اموردانشجويي

L03 - متن تقدیرنامه درسی (شوراي دانش آموزي)

بسمه تعالي
و امرهم شوري بينهم

جناب آقاي ..........

عضو محترم شوراي دانش آموزي

باعنايت به اينکه باحول وقوه الهي و استفاده از توانمنديهاي خود با تکيه بر آراي دانش آموزان توانسته ايد درسال تحصيلي .......... به عنوان يکي از اعضاي شوراي دانش آموزي در انجام فعاليتهاي پرورشي و آموزشي مجتمع نقش موثري ايفا نمائيد، برخورد لازم مي دانم از زحمات و تلاش هاي مستمر و مشارکت فعالتان در انجام مطلوب اين فعاليت ها سپاسگزاري و قدرداني نموده و موفقيت روزافزونتان را در امور تحصيلي و تربيتي از خداوند بزرگ درخواست نمايم.

سرپرست مدارس ..........

L05 - متن تقدیرنامه درسی (مسابقات فرهنگی و هنری مدارس)

.......... دوره مسابقات فرهنگی وهنری
دانش آموزان شهرستان ..........

دانش آموز عزیز ............

تلاش ارزشمند و تحسین برانگیز جنابعالی در راهیابی به مرحله .......... مسابقات فرهنگی و هنری دررشته .......... وکسب رتبه .......... قابل تقدیر و شایان است .
ازخداوند متعال سعادت وسلامت روزافزون شما را خواستاريم .

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ...........